wydarzenia

Po latach muzyka zespołu Susidojki wróciła i rozbrzmiewa na nowo z inicjatywy członków rodziny Wasilewskich. Ten kolejny w historii zespołu „mariaż rodzin” trwa od kilku lat. Wspólnie koncertują, a także uczą młode pokolenia melodii i pieśni regionu dawnej karpackiej Bojkowszczyzny. Wraz z młodszymi członkami d. kapeli Susidojki przygotowali oni cykl warsztatów wokalno-instrumentalnych oraz koncert oparty na dawnym repertuarze bojkowskim i utworach nieznanych, a wciąż żywo obecnych w pamięci żyjących muzykantów Susidojek. Ich „oferta” skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – do dzieci i dorosłych, do tych, którzy potrafią śpiewać lub grać na instrumencie i do tych, którzy po prostu chcą posłuchać ciekawych opowieści i spędzić miło czas.

Przemierzyli oni z koncertami oraz warsztatami Mazury i Warmię, a także rodzime Bieszczady. Odwiedzili między innymi Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie. Występowali w środowiskach przesiedlonych mniejszości ukraińskich: w Baniach Mazurskich, Giżycku, Dobrym Mieście, Olsztynie. Swój repertuar zaprezentowali także na Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie.

Każde takie muzyczne spotkanie – czy to z uczestnikami warsztatów, czy też słuchaczami koncertu – kończy się zazwyczaj długimi rozmowami, wspominaniem, dzieleniem się radościami i wzruszeniami. Koncerty i warsztaty cechuje więc nie tylko wartość estetyczna i edukacyjna – czyli poznawanie tego, co przywrócone zostaje z niepamięci – ale także inspirowanie i jednoczenie pokoleń, spajanie mniejszości oraz zachęcanie do wspólnego przeżywania.

Translate